Uurtarief

Groeneveld en Knol Advocaten hanteert een betaalbaar uurtarief van € 185,- exclusief 21 % BTW en 6 % kantoorkosten. In bepaalde gevallen passen wij ons uurtarief aan naar beneden. Dit doen wij bijvoorbeeld als het gaat om bepaalde werkzaamheden, zoals reistijd, correspondentie, telefoongesprekken. Ook kan het uurtarief aangepast worden als het karakter van de zaak daarom vraagt.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer u onvoldoende inkomen geniet om ons te kunnen betalen, kunnen wij voor u gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand heeft een website waarop inkomens en vermogensgrenzen aangegeven staan. De aanvraag wordt getoetst op inkomens- en vermogensgegevens welke opgevraagd worden bij de Belastingdienst. Indien uw inkomen echter boven de grens ligt zoals door de Raad voor de Rechtsbijstand aangegeven, werken wij niet op basis van gefinancierde recthsbijstand. Voor meer informatie kunt u kijken op rvr.org.

Vast tarief

Voor bepaalde zaken kunnen wij u een vast tarief aanbieden voor de door ons te verrichten werkzaamheden. Tijdens een eerste gesprek kunnen wij u hier meer over vertellen.