Slachtofferrecht

Als slachtoffer of nabestaande van een geweld- of zedenmisdrijf heeft u het recht om zich te voegen in de strafzaak tegen de verdachte. Naast het spreekrecht kunt u een schadevergoeding vorderen. Gespecialiseerd slachtofferadvocaat Nicolien Groeneveld kan u bijstaan gedurende het strafproces: voor en tijdens de strafzaak tegen de verdachte. Zowel voor de uitoefening van uw spreekrecht als voor het vorderen van uw schadevergoeding: materieel en immaterieel (smartengeld).  Als slachtoffer van een geweld- of zedenmisdrijf kunt us gratis gebruik maken van een gespecialiseerd advocaat. Informeert u gerust naar uw mogelijkheden. 

Rechten van slachtoffer in strafzaak

Natuurlijk heeft u als slachtoffer binnen een strafzaak rechten. Zo mag u het strafdossier van de verdachte inzien. Dit dossier wordt bekend gemaakt aan uw advocaat. Daarnaast mag u mogelijk tijdens de strafzitting gebruik maken van het spreekrecht. Tevens heeft u een recht op een schadevergoeding van materiele en immateriële schade (smartengeld). Wij helpen u bij het opstellen van deze vorderingen, dienen deze in bij het Openbaar Ministerie en staan u bij tijdens de rechtszaken; voor, tijdens en na de zitting.

Advocaat slachtofferrecht

Als slachtoffer van mishandeling of een andere vorm van geweld, heeft u recht op een advocaat. Ook als uw minderjarig kind slachtoffer is. Rechtsbijstand is altijd gratis, mits u een gespecialiseerde advocaat inschakelt en mits het gaat om een ​​geweld- of zedenmisdrijf. Nicolien Groeneveld is gespecialiseerd advocaat slachtofferrecht en aangesloten bij de landelijke stichting LANGZS.

Stichting Langzs

Advocaat Nicolien Groeneveld is aangesloten bij stichting Langzs: Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers. Stichting Langzs zich op de juridische bijstand aan situaties van ernstige geweldsdrijven. De stichting is opgericht door een aantal advocaten in december 2007 opgericht. Voorzitter van de stichting is dhr. Richard Korver.