Mr. N. (Nicolien) Groeneveld van Groeneveld en Knol Advocaten is een gespecialiseerd advocaat op het gebied van slachtofferrecht; het onderdeel van het strafprocesrecht dat zich richt op de belangen van slachtoffers of nabestaanden van een misdrijf.

Advocaat slachtofferzaken

Als slachtoffer of nabestaande van een misdrijf heeft u het recht om zich te voegen in de strafzaak tegen de verdachte. Naast het spreekrecht kunt u een schadevergoeding vorderen. De overheid verstrekt, ongeacht inkomen of vermogen, een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aan slachtoffers en nabstaanden. Dit betekent dat u gratis gebruik kunt maken van een gespecialiseerd slachtofferadvocaat, een advocaat slachtofferrecht, zoals mr. N. (Nicolien) Groeneveld.

Rechten van slachtoffer in strafzaak

Uiteraard heeft u als slachtoffer binnen een strafzaak rechten. Zo mag u het strafdossier van de verdachte inzien. Dit dossier wordt verstrekt aan uw advocaat. Daarnaast mag u tijdens de strafzitting gebruik maken van het spreekrecht. Tevens heeft u veelal recht op een schadevergoeding voor uw geleden matieriële en immateriële schade. Wij helpen u met het opstellen van deze schadevordering, dienen deze in bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank en staan u uiteraard bij voor, tijdens en na de zitting.

Advocaat slachtofferrecht

Als slachtoffer van mishandeling of een andere vorm van geweld, heeft u recht op een advocaat. Rechtsbijstand is vrijwel altijd gratis, mits u een gespecialiseerd advocaat inschakelt.

Slachtofferadvocaat mr. N. Groeneveld

Mr. N. Groeneveld van Groeneveld Advocatuur is gespecialiseerd slachtofferadvocaat.

Stichting Langzs

Advocaat mr. N. (Nicolien) Groeneveld is als aangesloten bij stichting Langzs: Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers. Stichting Langzs richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht. Voorzitter van de stichting is mr. Richard Korver.