Personen- en Familierecht (particulieren én ondernemers)
* Echtscheidingen
* Ontbinding partnerschap
* Alimentatie (kinder- en partner)
* Omgang
* Gezag
* OTS: ondertoezichtstelling
* UHP: uithuisplaatsing

Sociale Zekerheid
* Bezwaar en beroep
* Uitkering UWV
* Uitkering Participatiewet / Bbz

Slachtofferrecht (benadeelde partij)
* Spreekrecht
* Vordering schadevergoeding
* Inzage dossier verdachte

Strafrecht
* Strafrecht volwassenen
* Piket

Rechtsgebiedenregister

Groeneveld en Knol Advocaten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Familierecht, Slachtofferrecht, Strafrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

Deze registratie verplicht de advocaten om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten de voorgeschreven opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Deze registratie is een kwaliteitsbevorderende maatregel.