Personen en Familierecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Slachtofferrecht

Advocaat Personen en Familierecht

Groeneveld en Knol Advocaten kan u als gespecialiseerd advocatenkantoor personen en familierecht te Midden Groningen, bijstaan als het gaat om bijvoorbeeld echtscheiding (eenzijdig of gezamenlijk), ontbinding partnerschap, alimentatie, omgang, gezag, hoofdverblijf, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Zowel mr. drs. G.E. Knol als mr. N. Groeneveld zijn gespecialiseerd in personen en familerecht.

Advocaat Sociaal Zekerheidsrecht

Sociale zekerheid omvat onder meer geschillen rondom de Participatiewet (bijstandsuitkering), Bbz, maar ook WIA, Wajong of andere uitkeringen verstrekt door het UWV vallen onder het sociaal zekerheidsrecht. Heeft u een geschil met het UWV of de gemeente en komt u er niet uit? Bent u het niet eens met een besluit van het UWV of de gemeente? Informeert u naar de mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen. Mr. N. Groeneveld is gespecialiseerd advocaat Sociaal Zekerheidsrecht voor particulieren en ondernemers. Gesubsidieerde rechtsbijstand is in veel gevallen mogelijk, ook voor ondernemers.

Advocaat Slachtofferrecht

De positie van het slachtoffer binnen het strafrecht, neemt de laatste jaren een steeds belangrijker positie in. Als slachtoffer van een geweld- of zedenmisdrijf heeft u het recht om betrokken te worden bij de strafzaak tegen de verdachte. In bepaalde gevallen heeft u spreekrecht. In alle gevallen kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen. Het inschakelen van mr. N. Groeneveld, gespecialiseerd slachtofferadvocaat, betekent in de meeste gevallen (bij geweld- en zedenmisdrijven) dat u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand en dus gratis juridische bijstand, zonder kosten.