Na een echtscheiding kan het voorkomen dat u moeilijk van uw eigen inkomen rond kan komen of misschien heeft u zelf geen inkomen. Daarom is het verstandig om na te gaan of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. 

Ingangsdatum bijstand en toeslagen na scheiding

Deze uitkering kan aangevraagd worden op het moment dat u uit elkaar gaat. De ingangsdatum is doorgaans de datum waarop het echtscheidingsverzoek door uw advocaat is ingediend bij de rechtbank. Deze indieningsdatum is ook de datum dat u eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag e.d.) kunt aanvragen bij de Belastingdienst. 

Als u wel een eigen inkomen heeft, kan het zijn dat u recht heeft op een aanvulling vanuit de bijstand. Voor het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud geldt namelijk een normbedrag. De normbedragen worden per 1 januari en 1 juli jaarlijks aangepast. Voor de actuele normen kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Alimentatie geldt als inkomen

Als u recht heeft op partner- of kinderalimentatie, wordt dit gezien als inkomen. Let op: ook kinderalimentatie geldt als inkomen, ondanks dat dit bedrag bedoelt is voor het levensonderhoud van uw kinderen. De alimentatie wordt opgeteld bij uw inkomen uit werk en/of uitkering. Indien dit gezamenlijke bedrag onder de norm uitkomt, heeft u waarschijnlijk nog recht op een aanvulling vanuit de bijstand. 

Follow / like us: