Voor gesubsidieerde rechtsbijstand (bekend als ‘pro deo advocaat’, wordt bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde toevoeging aangevraagd. De Raad voor Rechtsbijstand, afgekort RvR, toetst uw inkomen en vermogen. Aan de hand daarvan wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Deze eigen bijdrage moet u aan de advocaat betalen, de overige kosten worden door de overheid gefinancierd.

Peiljaar inkomen

Voor de toetsting wordt het inkomen van twee jaar terug als uitgangspunt genomen. Is uw inkomen/vermogen met meer dan 10% gedaald, dan kan er een peiljaarverlegging aangevraagd worden. Dit kan resulteren in het alsnog toekennen van gesubsidieerde rechtsbijstand door de RvR.

Inkomen bij samenwonen / gehuwd

Als u op het moment van de aanvraag samenwoont of gehuwd bent, dan wordt naar het gezamenlijke inkomen en vermogen van u en uw partner gekeken. Dit geldt niet in het geval van een echtscheiding. Ondanks het feit dat u dan wellicht toch nog samenwoont in afwachting van een andere woning, wordt u als alleenstaande aangemerkt voor de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Inkomensgrens

Als alleenstaande mag uw inkomen niet boven de € 27.900,- (2020) liggen. Is uw inkomen hoger, dan kunt u geen advocaat van onvermogen krijgen.

Voor samenwoners/gehuwden geldt een inkomensgrens van € 39.400,- (2020). Ligt uw inkomen daarboven, dan kunt u geen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. U moet dan de advocaatkosten zelf betalen.

Vermogensgrens

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan het heffingvrije vermogen. Heeft u meer vermogen, dan komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De norm voor 2020 is €30.000,- (peiljaar 2018).

Resultaatbeoordeling RvR

Achteraf kan de RvR besluiten de gesubsidieerde rechtsbijstand – de toevoeging – in te trekken bij een positief resultaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien u een geldbedrag ontvangt na afloop van uw procedure. Bij een echtscheiding kan de overwaarde uit de voorheen gezamenlijke woning vrijkomen of uw ex-partner moet u een bedrag betalen, omdat hij of zij in de woning blijft wonen en deze overneemt.

Indien het resultaat van de procedure een bedrag is van, hoger of gelijk aan 50 % van het heffingsvrije vermogen (voor 2020 € 15.422,99), dan wordt de toevoeging ingetrokken. Achteraf moet u dan de kosten van de advocaat zelf betalen.

Indien vooraf aan de procedure bekend is dat er een positief resultaat behaald zal worden. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding en verkoop gezamenlijke woning of uitkoop door de ex-partner, dan is het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand niet verstandig. Achteraf moet u dan immers alle advocaatkosten alsnog betalen. Groeneveld en Knol Advocaten informeert u graag over uw mogelijkheden en risico op intrekking achteraf.

Pro deo advocaat

Wilt u weten of u voor een toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand oftewel een pro deo advocaat (advocaat van onvermogen), in aanmerking komt? Informeert u bij Groeneveld en Knol Advocaten naar uw mogelijkheden. Ook kunt u alvast even kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.