Samen alimentatie afspraken maken

Los van de wettelijke duur van alimentatie en de hoogte van de alimentatie, bent u vrij om gezamenlijke afspraken over de partneralimentatie en kinderalimentatie te maken.

Persoonlijke situatie van belang

De duur en hoogte van partneralimentatie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen gelden de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten partneralimentatie

Behoefte

Welke behoefte heeft de alimentatiegerechtigde, de minst verdienende ex-partner? Het doel is immers dat deze ex-partner zo weinig mogelijk in hoeft te leveren op de levenstandaard van tijdens het huwelijk. 

Verdiencapaciteit

Hoeveel inkomen heeft de alimentatiegerechtigde zelf of hoeveel inkomen kan hij of zij zelf verdienen?

Draagkracht alimentatieplichtige

Wat is de draagkracht van de alimentatieplichtige, de meest verdienende ex-partner? Een alimentatie kan namelijk nooit hoger zijn dan deze draagkracht. 

Kinderen

Zijn er kinderen en moet er dus ook kinderalimentatie betaald worden? In dat geval geldt dat kinderalimentatie voor gaat op partneralimentatie. 

De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt in veel gevallen al opgeslokt door de kinderalimentatie. Dan blijft er dus geen ruimte meer over voor een bijdrage partneralimentatie. 

Alimentatie online berekenen

Op internet kunt u tools vinden voor een globale berekening, maar vergist u zich niet, deze tools geven soms een verkeerd beeld. Immers, er wordt geen rekening gehouden met uw situatie, met de situatie van uw ex-partner, eventuele gezamenlijke schulden of  kinderen, et cetera. Het geeft u slechts een zeer globale richtlijn. Om die reden bieden wij zelf geen online rekentool aan. Wij geven u liever direct duidelijkheid, dan een globale uitkomst.