Verdeling zorg en opvoeding

In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd die betrekking hebben op onder meer de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de uitoefening van het gezag, de omgangsregeling en de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding.

Onderaan deze pagina kunt u een gratis voorbeeld ouderschapsplan downloaden.

In een ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende punten beschreven staan:

Ouderlijk gezag, hoofdverblijf, omgangsregeling, kinderalimentatie, school/studiekeuze, informatie en consultatie.

Ouderlijk gezag

Wie heeft het ouderlijk gezag over de kinderen na scheiding? Het uitgangspunt is dat beide ouders het gezag over de kinderen houden dan wel verkrijgen. Slechts bij uitzondering zal het ouderlijk gezag aan een van beide ouders worden toegewezen. 

Hoofdverblijf

Waar hebben de kinderen na de scheiding het hoofdverblijf? Het hoofdverblijf betekent dat het kind op dat adres staat ingeschreven bij de burgerlijke stand. Vaak betekent dit ook dat de ouder met het hoofdverblijf gerechtigd is om de kinderbijslag te innen. Daarover kunnen echter afwijkende afspraken worden gemaakt. Eventuele post voor de kinderen, vanuit bijvoorbeeld de gemeente, zal altijd gezonden worden aan het hoofdverblijf adres. Het betreft dus feitelijk een administratief punt, echter voor ouders gaat de keuze voor het hoofdverblijf vaak gepaard met de nodige emoties. 

Omgangsregeling

In het ouderschapsplan moet opgenomen worden hoe de omgangsregeling er uit ziet met de ouder waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben. Hoe vaak is er omgang, op welke dagen, welke tijden. Ook de verdeling van de vakanties en feestdagen moet beschreven worden. 

Gebruikelijk is het om in ieder geval een omgangsregeling tussen de kinderen en de andere ouder (de ouder zonder hoofdverblijf) op te nemen dat bestaat uit minimaal een weekend per 14 dagen en de helft van de vakanties en feestdagen. 

Kinderalimentatie

De kinderen zijn een bepaalde levensstandaard gewend ten tijde van het huwelijk. Bij scheiding zal de ouder met het hoofdverblijf voor de meeste kosten staan. Immers de kinderen zijn het merendeel van de tijd bij die ouder. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, het netto besteedbaar inkomen tijdens het huwelijk, de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder en de verdeling van de zorg en opvoeding kan de kinderalimentatie worden vastgesteld. Uiteraard staat het u vrij om zelf een bedrag aan kinderalimentatie af te spreken, zonder daartoe een berekening te laten opmaken. 

School/studiekeuze

Uit het ouderschapsplan moet blijken of u samen in de toekomst de keuze voor een type school of studie maakt, of dat u dat door 1 ouder laat bepalen. Daarnaast moet u beschrijven hoe beide ouders op de hoogte blijven van schoolaangelegenheden. Zal dat zijn via school of informeert u elkaar. Verder moet u opnemen of u apart van elkaar of gezamenlijk de ouderavonden en rapportbesprekingen gaat bijwonen. 

Informatie en consultatie

Als ouder bent u over en weer verplicht om de andere ouder te informeren over dingen die ook de kinderen aangaan. Bijvoorbeeld een verhuizing of het opnieuw gaan samenwonen of trouwen. Hoe u elkaar informeert en consulteert moet u beschrijven in het ouderschapsplan. 

Ouderschapsplan is bindend

De afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan zijn bindend tussen ouders. Eventuele wijzigingen kunt u onderling bespreken. Geadviseerd wordt om wijziging schriftelijk vast te leggen: voorzien van datum en handtekeningen. Indien 1 van de ouders een wijziging wenst en u komt er samen niet uit, dan moet de wijziging verzocht worden aan de rechter. Alleen dan wordt deze geldend. 

Download voorbeeld ouderschapsplan

Om u op weg te helpen, kunt u hier een ouderschapsplan downloaden. Dit voorbeeld kunt u gebruiken als leidraad voor het bespreken van de punten en het invullen van de afspraken. 

Download voorbeeld ouderschapsplan.