Groeneveld en Knol Advocaten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Familierecht, Slachtofferrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

Deze registratie verplicht de advocaten om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten de voorgeschreven opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Deze registratie is een kwaliteitsbevorderende maatregel.