Duur van partneralimentatie

Als u en uw ex-partner tijdens het huwelijk een ander inkomen genoten, kan het zijn dat u (als minst verdienende partner) recht heeft op partneralimentatie. 

De bedoeling van partneralimentatie is ervoor te zorgen dat u niet teveel in hoeft te leveren qua levensstijl of levensstandaard. 

Aanpassing partneralimentatie op 1 januari 2020

De duur van de partneralimentatie wordt per januari 2020 aangepast wegens een wetsverandering. 

Afspraken in convenant

Als u samen geen afspraken maakt over de duur van de alimentatieplicht en deze afspraken vastlegt in een convenant, gelden de wettelijke termijnen. 

Partneralimentatie voor 1 januari 2020

Als het huwelijk korter dan vijf jaar duurde en u heeft samen geen kinderen, dan geldt een alimentatietermijn van vijf jaar of korter. Zo lang als het huwelijk stand heeft gehouden, zo lang heeft u na scheiding recht op partneralimentatie. 

Bent u langer dan vijf jaar getrouwd geweest, dan geldt een duur van 12 jaar. 

Let op: dit geldt bij een geregistreerd partnerschap niet. 

Is uw echtscheiding uitgesproken voor 1 juli 1994 dan geldt voor de partneralimentatie de duur van 15 jaar. In bepaalde situaties kan het recht op partneralimentatie eerder komen te vervallen. 

Partneralimentatie na 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 veranderen de regels voor de duur van de partneralimentatie. 

De duur van de alimentatieplicht zal vijf jaar zijn na 1 januari 2020, ongeacht de duur van het huwelijk.

Drie uitzonderingen op 5 jaar alimentatie

Op deze 5 jaar zijn drie uitzonderingen.

Uitzondering 1.

Wanneer het huwelijk 15 jaar of langer heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-leeftijd zal bereiken, geldt dat er een alimentatieplicht is totdat de AOW-leeftijd van de ex-partner is bereikt. 

Uitzondering 2.

Als er binnen het huwelijk kinderen zijn geboren, die op het moment van scheiden jonger zijn dan 12 jaar, geldt een alimentatieduur van maximaal 12 jaar. De alimentatieplicht stopt als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. 

Uitzondering 3.

Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder? Dan geldt een alimentatieplicht van maximaal 10 jaar. 

Aan de rechtbank kan verzocht worden om deze termijn te verlengen. 

Kinderalimentatie gaat voor

Heeft u ook kinderen, dan kan het zijn dat er geen draagkracht meer is voor partneralimentatie. De kinderalimentatie gaat namelijk voor. Op de pagina partneralimentatie en/of kinderalimentatie leest u hier meer over.