Slachtoffer geweld

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? U heeft veelal recht op gratis rechtsbijstand van mr. N. Groeneveld van Groeneveld en Knol Advocaten, gespecialiseerd in slachtofferzaken. De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt aan u een toevoeging, ongeacht uw inkomen of vermogen.

Wat doet een slachtofferadvocaat

Als slachtofferadvocaat kunnen wij alle stukken opvragen die te maken hebben met de strafzaak tegen de verdachte. Deze stukken mogen wij niet aan u verstrekken, maar wel met u bespreken.

Schadeclaim slachtoffer

Daarnaast bespreken wij met u, uw fysieke, geestelijke en materiële schade. U heeft de mogelijkheid om de schade te vorderen van de verdachte. Daartoe stellen wij met u een schadeclaim op. Deze dienen wij in bij het OM. Tijdens de strafzaak tegen de verdachte verdedigen wij uw standpunt en uw claim, zodat de rechter deze zal toewijzen.

Spreekrecht slachtoffer

Als slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf heeft u spreekrecht. Dit betekent dat u tijdens de strafzaak tegen de verdachte iets mag zeggen over hetgeen u is aangedaan en welke schade u daarvan heeft ondervonden. Indien het voor u te emotioneel is om dit spreekrecht uit te oefenen, kunnen wij uw verhaal tijdens de strafzitting vertellen.

Aanwezig tijdens de strafzaak

Uiteraard heeft u het recht om aanwezig te zijn bij de strafzaak tegen de verdachte. U bent dit echter niet verplicht. Ook niet als u een schadeclaim in dient of uw spreekrecht wilt laten gelden. Wij kunnen namens u de schadevergoeding vorderen, uw standpunt daarin verdedigen en uw spreekrecht uitoefenen door uw verhaal tijdens de strafzaak te vertellen.

Verwerking

Vaak heeft het inschakelen van een slachtofferadvocaat en het eventueel indienen van een schadevordering, een positief effect op de verwerking van het overkomen leed. De overheid erkent dit, daarom hoeft u de kosten van een gespecialiseerd advocaat slachtofferzaken niet zelf te betalen.