Flitsscheiding

Flitsscheiding: snel scheiden van A tot Z

Tot 2009 bestond er een mogelijkheid om snel te scheiden via de zogenaamde flitsscheiding. Het huwelijk werd daarbij eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens werd de ontbinding van het geregistreerd partnerschap aangevraagd bij de burgerlijke stand. Tussenkomst van een rechter was dan niet noodzakelijk. Deze snelle manier van scheiden, flitsscheiding genaamd, kan niet meer. Desondanks is het voor u nog steeds mogelijk om snel te scheiden. In tegenstelling tot de vroegere flitsscheiding, wordt bij deze snelle manier van scheiden wel alles van A tot Z geregeld.

Snel scheiden

Hoe lang een echtscheidingsprocedure duurt is afhankelijk van uw situatie. Heeft u bijvoorbeeld een koopwoning en wilt u of uw ex partner daarin blijven wonen? Heeft u minderjarige kinderen? Moet er een berekening voor partneralimentatie gemaakt worden? Bent u het in grote lijnen al eens over de afspraken die gemaakt moeten worden over de verdeling van de spullen, de woning, de eventuele hoogte van de alimentatie, de verdeling van de zorg en opvoeding voor de kinderen? Afhankelijk van uw antwoord, kunnen wij de duur van de echtscheidingsprocedure inschatten. Uit onze ervaring blijkt dat wij uw echtscheiding van A tot Z kunnen regelen in een tijdbestek van 8 tot 12 weken.

Juridische en financiële dienstverlening onder 1 dak

De reden waarom wij uw echtscheiding snel kunnen regelen ligt in het feit dat Groeneveld en Knol Advocaten een unieke samenwerking heeft met mediators. Dat betekent voor u korte lijnen en duidelijke afspraken. Bovendien hanteren wij vaste tarieven voor onze dienstverlening als het gaat om een gezamenlijk echtscheidingsverzoek. Dus geen verrassingen achteraf. Afhankelijk van uw situatie (koopwoning, kinderen, etc) krijgt u vooraf van ons een vaste prijsafspraak. Ook de notaris waar wij u naar kunnen doorverwijzen, voor het opstellen van de akte van verdeling, hanteert een scherp en vast tarief. 

Scheiding regelen van A tot Z

Dankzij onze expertise, maar afhankelijk van uw situatie en afhankelijk van in hoeverre u het al over bepaalde punten eens bent, regelen wij uw echtscheiding van A tot Z in een tijdbestek van 8 tot 12 weken. En dat tegen een vast en scherp tarief!

Let op: Uw echtscheiding is definitief geregeld als deze is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds bent gehuwd.