Huurrecht, arbeidsrecht, civiel recht en Bbz.

Advocaat Huurrecht en arbeidsrecht

Als verhuurder of ondernemer met personeel kunt u tegen verschillende juridische vragen aanlopen. Bijvoorbeeld als u als verhuurder de huur wenst te beëindigen, maar de huurder wil daar niet aan meewerken. Of u merkt dat een (voormalig) werknemer het concurrentiebeding niet nakomt. Groeneveld Advocatuur kan u in deze geschillen bijstaan.

Advocaat Bbz voor (startende) ondernemers

Start ups en gevestigde ondernemers hebben de mogelijheid om financiële ondersteuning te verkrijgen vanuit de participatiewet: Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen. Kortgezegd Bbz. Als ondernemer kunt u tijdelijk in financiële moeilijkheden raken, waardoor de voortzetting of start van uw bedrijf in gevaar dreigt te komen. In zo’n geval kunt u een Bbz uitkering of krediet aanvragen. Dit doet u bij uw eigen gemeente. Groeneveld Advocatuur heeft ervaring in het voeren van bezwaar en beroepsprocedures tegen een weigering of intrekking Bbz uitkering. Bovendien kunt u doorgaans gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, waardoor juridische bijstand slechts minimale kosten met zich meebrengt.