Groeneveld Advocatuur participeert niet in een stichting Derdengelden en ontvangt derhalve geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur.

Indien Groeneveld Advocatuur toch met derdengelden geconfronteerd wordt, worden de  gelden conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, ofwel zal alsnog aansluiting gezocht worden bij een stichting derdengelden om de gelden via deze stichting te laten lopen.