Recht op bijstand na scheiding?

Als u gaat scheiden en u heeft geen of weinig eigen inkomen, dan kunt u recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Op het moment dat uw echtscheiding is ingediend bij de rechtbank, kunt u bijstand verkrijgen. Ditzelfde geldt voor de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag e.d.). Let op: alimentatie wordt als inkomen gezien.

Uitkering geweigerd: wat nu?

Heeft de gemeente of het UWV uw aanvraag voor een uitkering geweigerd? Heeft u daardoor geen inkomen? In het bestuursrecht, sociale zekerheid, is het soms niet mogelijk om een bezwaarprocedure af te wachten. Een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente, heeft namelijk drie maanden de tijd om een besluit op bezwaar te nemen. Als u wacht op […]

Bbz alsnog toegekend

Aan een startend ondernemer is een uitkering ten behoeve van levensonderhoud alsnog toegekend. In eerste instantie was de aanvraag afgewezen door de gemeente. Wegens niet-levensvatbaarheid van de onderneming. De kwartaalcijfers toonden echter een groei. De bestuursrechter kon zich dan ook niet vinden in het oordeel van de gemeente en vernietigde het besluit. Bijstandsuitkering voor ondernemer […]