Wanneer recht op uitkering bijstand

Als u te weinig of geen inkomen heeft, kunt u een uitkering op grond van de Participatiewet aanvragen bij uw gemeente. Oftewel bijstand. U heeft recht op een uitkering ter hoogte van de bijstandsnorm. Deze norm, een maximumbedrag, wordt twee keer per jaar vastgesteld door de overheid. Op 1 januari en op 1 juli. Afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie heeft u recht op bijstand ter hoogte van de bijstandsnorm. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de recente normbedragen vinden.

Bijstand afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie

Om uw recht op bijstand vast te kunnen stellen wordt gekeken naar uw leeftijd en uw gezinssituatie. Voor gehuwden of samenwoners, alleenstaanden, alleenstaande ouders, jongeren tot 21 jaar, AOW gerechtigden en jongeren tussen de 21 en 27 jaar gelden verschillende normbedragen en plichten. Ondanks dat u werkt en inkomen heeft, kan het best zijn dat u recht heeft op een bijstandsuitkering tot aanvulling van het normbedrag.

Weigering, intrekking, boete of terugvordering bijstand

De gemeente zal uw aanvraag voor bijstand beoordelen. Ook tussentijds, dus terwijl u een bijstandsuitkering geniet, kan de gemeente uw recht op bijstand controleren. Dit kan betekenen dat u te maken krijgt met een weigering, een intrekking van de uitkering en een eventuele terugvordering. Voldoet u volgens de gemeente niet aan de plichten welke volgens de Participatiewet gelden, dan kan aan u een boete worden opgelegd. Tegen al deze besluiten kunt u binnen 6 weken na ontvangst bezwaar maken.

Advocaat bezwaar

Het maken van bezwaar is vaak lonend. Immers veel besluiten worden automatisch (per computer) aan de hand van een beslismodel aangemaakt en aan u verzonden. Een (computer)fout is dus snel gemaakt, omdat er geen menselijke belangenafweging aan te pas komt. Deze afweging komt er wel indien u bezwaar maakt.

Bovendien kan het best zijn dat de gemeente beschikt over onjuiste informatie. Bijvoorbeeld als de gemeente een melding heeft gekregen dat u samen bent gaan wonen en om die reden wordt uw alleenstaande uitkering omgezet naar een uitkering voor gehuwden en samenwoners. Een lagere uitkering dus. Advocaat mr. N. (Nicolien) Groeneveld stelt u voor een een bezwaar op. Zo weet u zeker dat u bezwaarschrift juridisch goed onderbouwd wordt.

Informatieplicht geschonden

Het kan ook gebeuren dat de gemeente u gevraagd heeft informatie aan te leveren voor een nadere beoordeling en dat u vergeten bent dit toe te zenden. Of u heeft het wel toegezonden, maar de gemeente heeft het niet ontvangen of heeft de informatie niet verwerkt. Als gevolg daarvan kunt u te maken krijgen met een boete of een invordering.

Advocaat Participatiewet

Mr. Groeneveld stelt regelmatig een voorlopige voorziening in bij de rechtbank. In afwachting van uw bezwaar is het namelijk mogelijk om aan de rechter een voorlopig oordeel te vragen, als er sprake is van spoedeisendheid. Dit is met name van belang als u te maken heeft met een weigering van uw aanvraag om bijstand te krijgen. Als u geen andere inkomsten heeft is het van belang bezwaar te maken en naar de rechter te gaan zodat u binnen een tijdsbestek van enkele weken een beslissing heeft over uw geschil. Uw advocaat Participatiewet helpt u hierbij.

Kosten van bezwaar maken

Voor het maken van bezwaar kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, oftewel een toevoeging (pro deo ook wel genoemd). Dit betekent dat u zelf slechts minimaal € 148,- eigen bijdrage hoeft te betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Voor meer informatie kunt u op deze link klikken.

Advocaat uitkering

Als u bezwaar maakt is het van belang dat u de juiste gronden noemt in uw bezwaar waarop de gemeente een ander besluit volgens u moet nemen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaar en het formuleren van de juiste gronden, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mr. N. (Nicolien) Groeneveld van Groeneveld en Knol Advocaten opnemen. Samen bespreken we dan de mogelijkheden en natuurlijk geven wij vooraf duidelijkheid over de eventuele kosten. Mr. Groeneveld is als gespecialiseerd advocaat uitkeringen (sociale zekerheid) werkzaam in de provincie Groningen, maar ook daarbuiten.