Bijstand tijdens politieverhoor

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit en u een uitnodigingsbrief heeft gekregen van de politie voor verhoor, kunt u het beste voorafgaand advies inwinnen bij een strafrechtadvocaat. Ook is het mogelijk dat u een advocaat meeneemt naar het verhoor. 

Indien u nog niet bent aangehouden, moet u de kosten van een advies en eventueel van de bijstand tijdens het politieverhoor zelf betalen. Bij Groeneveld en Knol Advocaten hanteren we daarvoor vaste – lage –  tarieven voor het verlenen van deze bijstand.

Het is verstandig om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. In veel gevallen leidt dit tot een sepot of vrijspraak. De kans dat u, zonder voorafgaand advies of bijstand tijdens het verhoor, ‘verkeerde’ dingen gaat zeggen, is namelijk vele malen groter. 

Uitnodiging voor politieverhoor

Heeft u een brief van de politie ontvangen om langs te komen voor verhoor? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en u laten adviseren of juridische bijstand wenselijk is in uw situatie. Uiteraard bespreken wij de mogelijkheden en de kosten met u, zodat u zelf een goede afweging kunt maken.

Wat kan uw advocaat doen tijdens het verhoor?

Uw advocaat mag geen vragen beantwoorden, tenzij de politie of recherche daarmee instemt. Dit betekent dat u zelf alle vragen moet beantwoorden of een beroep moet doen op uw zwijgrecht. Voorafgaand aan het verhoor spreken wij daarom uw situatie door, zodat u goed voorbereidt het verhoor in gaat. 

Uw advocaat kan bij de politieambtenaar of recherche aangeven dat een bepaalde vraagstelling niet goed wordt begrepen. De kans op versprekingen aan uw kant wordt daardoor kleiner. 

Indien er fysieke of geestelijke belemmeringen bij u spelen, kan uw advocaat de politie of recherche daar op wijzen en er voor zorgen dat het verhoor wordt onderbroken. 

Tussentijds is het mogelijk om een schorsing van het verhoor te vragen, zodat u kunt overleggen met uw advocaat. 

Daarnaast zorgt uw advocaat ervoor dat er niet onnodig of teveel druk op u wordt uitgeoefend tijdens het verhoor (pressieverbod). Dit om te voorkomen dat u dingen gaat zeggen, waarmee u zichzelf is diskrediet brengt of welke dingen later als bewijs tegen u kunnen worden gebruikt.