In het bestuursrecht gaat het om besluiten van de overheid. Bijvoorbeeld een besluit waarbij de gemeente u een uitkering weigert of een vergunning intrekt. Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, UWV of ander overheidsorgaan? Binnen zes weken kunt u bezwaar aantekenen. Na een negatief besluit op bezwaar kunt u uw geschil voorleggen aan de bestuursrechter. Laat u voor een optimaal resultaat bijstaan door een advocaat sociale zekerheid / bestuursrecht.

Sociale zekerheid omvat natuurlijk meer dan alleen de Participatiewet waarvan het Bbz besluit een bijzondere onderdeel vormt. Ook vragen rondom Wia, Wajong of andere uitkeringen verstrekt door het UWV vallen onder het sociaal zekerheidsrecht. Heeft u een geschil met het UWV of de gemeente en komt u er niet uit? Bent u het niet eens met een besluit van het UWV of de gemeente? Informeert u naar de mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen.

Advocaat Sociale Zekerheid Groningen

Mr. N. Groeneveld van Groeneveld en Knol Advocaten is gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht. Zij heeft veel ervaring in bezwaar- en beroepsprocedures als het gaat om:

* Uitkering geweigerd of stopgezet
* Terugvordering toeslagen of uitkering
* Bestuurlijke boete
* Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
* Participatiewet
* WW, ZW, Wajong, WMO, WIA, ANW, etc.