Bijstand voor zelfstandigen

Ook zelfstandig ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bijstandsuitkering, de zogenaamde Bbz-uitkering. Bbz staat voor besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen.

Bbz uitkering voor startende of gevestigde ondernemer

Zowel starters als gevestigde ondernemers kunnen een uitkering Bbz verkrijgen voor het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Deze uitkering ter hoogte van de bijstandnorm wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Aan het einde van het boekjaar worden de definitieve jaarcijfers beoordeeld. Als blijkt dat uw bedrijfsinkomen onder de bijstandnorm is gebleven, dan hoeft u de uitkering niet terug te betalen. Indien uw bedrijfsinkomen hoger is dan de bijstandsnorm, moet u de uitkering deels of geheel terugbetalen aan de gemeente.

Bedrijf staken met Bbz

Als u een gevstigd ondernemer bent, maar uw bedrijf is niet meer levensvatbaar, kunt u een Bbz krijgen ter ondersteuning van de bedrijfsbeëindiging. Deze Bbz-uitkering kunt u voor uw eigen levensonderhoud gebruiken en tevens biedt het u de mogelijkheid om uw lopende zaken af te handelen en uw voorraden te verkopen alsvorens u uw bedrijf staakt.

Levensvatbaarheid criterium

Voor het toekennen van een Bbz-uitkering aan starters of gevestigde ondernemers, hanteert de gemeente het levensvatbaarheid criterium. Dit betekent dat – veelal een onafhankelijk bureau – een oordeel geeft over de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Indien dit oordeel niet positief is, wordt een Bbz uitkering veelal geweigerd. Echter als u aan kunt tonen door bijvoorbeeld een contra-expertise of jaarcijfers en prognoseberekeningen dat u wel een levensvatbaar bedrijf heeft, is het zeer aan te raden bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente.

Bbz = lastige materie

Bbz is eigenlijk een bijzonder onderdeel van de Participatiewet. Het ziet op een zeer specifieke doelgroep namelijk zelfstandig ondernemers. Daar waar de Participatiewet al ingewikkeld is, is de Bbz een nog lastiger materie. Het is daarom verstandig u goed in de regelgeving van de Bbz te verdiepen alvorens u bezwaar of beroep maakt tegen een besluit. Omdat Bbz valt onder de sociale zekerheid / sociale voorzieningen is het mogelijk om met hulp van een advocaat bezwaar te maken en aanspraak te maken op gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel genoemd pro deo). Dat betekent dat u tegen minimale kosten uw geschil kunt aanvechten bij zowel de gemeente als de bestuursrechter.

Voorlopige voorziening rechter

Omdat een bezwaarprocedure al snel enkele maanden in beslag neemt (13 weken / 3 maanden als er sprake is van een adviescommissie), is het raadzaam om een voorlopige voorziening te vragen aan de bestuursrechter. Dit betekent dat u binnen enkele weken een beslissing heeft over uw Bbz geschil.

Mr. N. Groeneveld voor bezwaar Bbz-uitkering

Als u bezwaar maakt of een voorlopige voorziening vraagt aan de rechter is het van belang dat u de juiste gronden noemt waarop de gemeente of de rechter een positieve beslissing moet nemen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaar en het formuleren van de juiste gronden, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mr. N. (Nicolien) Groeneveld van Groeneveld en Knol Advocaten opnemen of langskomen op één van de gratis inloopspreekuren. Samen bespreken we dan de mogelijkheden en natuurlijk geven wij vooraf duidelijkheid over de eventuele kosten.