Aan een startend ondernemer is een uitkering ten behoeve van levensonderhoud alsnog toegekend. In eerste instantie was de aanvraag afgewezen door de gemeente. Wegens niet-levensvatbaarheid van de onderneming. De kwartaalcijfers toonden echter een groei. De bestuursrechter kon zich dan ook niet vinden in het oordeel van de gemeente en vernietigde het besluit.

Bijstandsuitkering voor ondernemer

Bent u ook (startend of gevestigd) ondernemer en heeft u tijdelijk een aanvulling nodig vanuit de bijstand, om te kunnen voorzien in uw eigen levensonderhoud? U kunt een aanvraag doen voor een Bbz uitkering. Deze aanvraag doet u bij uw eigen gemeente.

Levensvatbaarheid bedrijf

De gemeente zal een inschatting maken van de levensvatbaarheid van uw onderneming. Meestal geeft de gemeente daartoe een onderzoeksopdracht aan een extern bureau. Indien het oordeel niet-levensvatbaar wordt gegeven, betekent dit dat de aanvraag Bbz uitkering wordt afgewezen. Toch kan het zijn dat u wel recht hebt op een Bbz uitkering. Door bezwaar aan te tekenen kunt u alsnog de Bbz uitkering krijgen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van het bezwaar, informeert u naar de mogelijkheden.

Toevoeging / Pro Deo advocaat Bbz

Ook voor Bbz geschillen is het veelal mogelijk om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. De Bbz is namelijk een specifiek deel van de Participatiewet en valt dus onder de sociale zekerheid. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden voor bezwaar en beroep, voorlopige voorziening en brengen voorafgaand uw kosten in kaart zodat u niet achteraf een hoge rekening ontvangt.

Follow / like us: