Onlangs verzocht de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) om een minderjarig kind van een cliënt onder toezicht te stellen. Een OTS verzoek. De RvdK was van mening dat de ontwikkeling van het kind in gevaar was door een gebrek aan opvoedkunde en structuur bij de ouder(s). Dit ondanks het feit dat er vrijwillige hulpverlening bij het gezin was betrokken.

Dankzij een onderbouwde argumentatie namens de ouder(s) en het kind, zag de rechter af van het opleggen van een OTS. Immers, er was vrijwillige hulpverlening bij het gezin betrokken en deze hulp werd aanvaard. Uit de informatie van de Raad bleek niet dat deze hulpverlening onvoldoende was om verdere problemen voor de ontwikkeling van het kind te voorkomen.

Advocaat inschakelen bij OTS

Zomaar een voorbeeld uit onze praktijk. Een voorbeeld waaruit blijkt dat het belangrijk is om u bij te laten staan door een advocaat als u wordt geconfronteerd met een verzoek ondertoezichtstelling (OTS) en/of een uithuisplaatsing (UHP). Het is namelijk van belang dat de juiste juridische argumenten worden aangevoerd namens u en uw kind om ondertoezichtstelling te voorkomen.

Wat is OTS?

OTS wordt voor een jaar opgelegd. Dit betekent dat er een gezinsvoogd wordt toegewezen. De gezinsvoogd begeleidt u en uw kind. Zowel u als uw kind zijn verplicht om deze hulp en begeleiding van de gezinsvoogd te accepteren. Na een jaar kan er opnieuw een verzoek voor OTS gedaan worden; een verzoek tot verlenging. OTS wordt opgelegd in het belang van uw kind. Ondanks dat betreft het natuurlijk wel een inbreuk op uw ouderlijk gezag.

Pro deo advocaat

Zowel bij een eerste verzoek als bij een verzoek tot verlenging van de OTS, kunt u zich laten bijstaan door Groeneveld Advocatuur. Rechtsbijstand is veelal nagenoeg gratis.

Follow / like us: