Rechtsgebieden

Als gespecialiseerde advocaten in Hoogezand bieden wij rechtsbijstand op het gebied van personen en familierecht, sociaal zekerheidsrecht en slachtofferrecht.

Voor deze rechtsgebieden staan ​​wij als advocaten geregistreerd bij de Orde van Advocaten en bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen geldend binnen de advocatuur. Geke Knol heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten rechtsgebied Personen- en Familierecht geregistreerd en Nicolien Groeneveld Personen- en Familierecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Slachtofferrecht. Op basis van deze registratie zijn verplicht – elk kalender – volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, de vereiste opleidingspunten behaald op/voor ieder geregistreerd rechtsgebied.

Bij ons advocatenkantoor is het mogelijk om gesubsidieerde juridische bijstand te krijgen op de geregistreerde rechtsgebieden. Zo kunnen wij iedereen kwalitatieve en deskundige rechtsbijstand bieden, uw inkomen.

Personen en Familierecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Slachtofferrecht

Advocaat Personen en Familierecht

Groeneveld en Knol Advocaten kan als gespecialiseerd advocatenkantoor personen- en familierecht optreden, bijvoorbeeld in het geval van echtscheiding, omgang, gezag, verblijf, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Zowel Geke Knol als Nicolien Groeneveld is gespecialiseerd in personen- en familierecht.

Advocaat Sociaal Zekerheidsrecht

Sociale zekerheid omvat onder meer rondom geschillen de Participatiewet, Bbz, maar ook WIA, Wajong of andere uitkeringen die vallen onder het sociaal zekerheidsrecht. Heeft u een geschil met het UWV of de gemeente en komt u er niet uit? Bent u het niet eens met een besluit van het UWV van de gemeente? Informeert u naar de mogelijkheden van bezwaar van beroep aan te tekenen. Nicolien Groeneveld is gespecialiseerd advocaat Sociaal Zekerheidsrecht voor particulieren en ondernemers. Gesubsidieerde rechtsbijstand is in veel gevallen mogelijk, ook voor ondernemers.

Advocaat Slachtofferrecht

De positie van het slachtoffer binnen het strafrecht, neemt de laatste jaren een machtspositie in . In alle gevallen kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen. Het inschakelen van Nicolien Groeneveld, gespecialiseerd slachtofferadvocaat, betekent dat als u slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf u recht heeft op – gratis – rechtsbijstand.