Kantoorwijziging per 1 januari 2023

Nieuwe locatie

Per 1 januari 2023 zal mr. Geke Knol een kantoor betrekken aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen. De contactgegevens worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Mr. Nicolien Groeneveld blijft gevestigd in Hoogezand.

Nieuwe namen

Ten gevolge van de verhuizing / vestiging op twee locaties zal de kantoornaam (terug) gewijzigd worden naar Groeneveld Advocatuur voor de locatie in Hoogezand. Mr. Knol gaat in Groningen zich vestigen onder de naam Advocatuur Knol.

De rechtsgebieden blijven hetzelfde: Geke Knol heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten rechtsgebied Personen- en Familierecht geregistreerd en Nicolien Groeneveld Personen- en Familierecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Slachtofferrecht.

 

 

Bij ons advocatenkantoor is het mogelijk om gesubsidieerde juridische bijstand te krijgen op de geregistreerde rechtsgebieden. Zo kunnen wij iedereen kwalitatieve en deskundige rechtsbijstand bieden, uw inkomen.

Personen en Familierecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Slachtofferrecht

Advocaat Personen en Familierecht

Groeneveld en Knol Advocaten kan als gespecialiseerd advocatenkantoor personen- en familierecht optreden, bijvoorbeeld in het geval van echtscheiding, omgang, gezag, verblijf, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Zowel Geke Knol als Nicolien Groeneveld is gespecialiseerd in personen- en familierecht.

Advocaat Sociaal Zekerheidsrecht

Sociale zekerheid omvat onder meer rondom geschillen de Participatiewet, Bbz, maar ook WIA, Wajong of andere uitkeringen die vallen onder het zekersrecht. Heeft u een geschil met het UWV of de gemeente en komt u er niet uit? Bent u het niet eens met een besluit van het UWV van de gemeente? Informeert u naar de mogelijkheden van bezwaar van beroep aan te tekenen. Nicolien Groeneveld is gespecialiseerd advocaat Sociaal Zekerheidsrecht voor particulieren en ondernemers. Gesubsidieerde rechtsbijstand is in veel gevallen mogelijk, ook voor ondernemers.

Advocaat Slachtofferrecht

De positie van het slachtoffer binnen het strafrecht, neemt de laatste jaren een machtspositie in . In alle gevallen kunt u een vordering tot schadevergoeding indienen. Het inschakelen van Nicolien Groeneveld, gespecialiseerd slachtofferadvocaat, betekent dat als u slachtoffer bent van een geweld- of zedenmisdrijf u recht heeft op – gratis – rechtsbijstand.